Rezervujte si termín na vyšetrenie zraku

UPOZORNENIE: Dva dni pred meraním zraku vysadiť kontaktné šošovky!!!

 

Refrakčné vyšetrenie zrakovej ostrosti na špičkových prístrojoch

Naša optika Vám ponúka možnosť vyšetrenia Vášho zraku odborne školenými optometristami. Na starom sídlisku nájdete špecializované pracovisko, kde máme tie najmodernejšie prístroje, ktoré vám zabezpečia profesionálne vyšetrenie a záruku čo najlepšieho videnia. Na meranie zrakovej ostrosti, alebo vnútroočného tlaku je možné sa objednať telefonicky, mailom, alebo cez objednávkový systém. Posledné vyšetrenie meriame o 14,00hod, výnimočne o 15,00, vzhľadom k únave očí a objektívnemu zmeraniu. Vyšetrenie trvá 30-50min. K vyšetreniu si prineste nosené okuliare, pokiaľ ich máte. DETI MERIAME AŽ OD 15 ROKOV!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IBA V NAŠEJ OPTIKE MERIAME NA NAJMODERNEJŠOM PRÍSTROJI V SÚČASTNOSTI, ktorým vyšetrujeme predný segment oka a vnútroočnú šošovku, čiže včas odhalíme prípadný šedý zákal, glaukom, keratokonus, vnútroočný tlak a zmeriame objektívnu refrakciu rovnajúcu sa takmer subjektívnej, ktorá prináleží do okuliarov.

 

Medzi základné súčasti vyšetrenia refrakcie u pacienta patria:

Zistenie nekorigovanej zrakovej ostrosti.

Optometrista hodnotí rozlišovaciu schopnosť oka pomocou refraktometra.

Subjektívna refrakcia.

V tomto kroku určuje optometrista pre každé oko sférocylindrickú kombináciu sklíčok, zaisťujúcu najostrejšie videnie pomocou optotypov. Dôležité je dodržanie správnych postupov a dobrá obojstranná komunikácia optometristu a vyšetrovaného.

Binokulárne akomodačné vyváženie.

V tomto kroku sa posudzuje spolupráca oboch očí z hľadiska refrakčného stavu a zaostrovania na rôzne vzdialenosti, prípadne je vykonávaná úprava hodnôt subjektívnej korekcie.

Najlepšia zraková ostrosť. Meranie zrakovej ostrosti na optotypoch, tentokrát s najlepšou dosiahnutou korekciou.

CENNÍK MERANIA ZRAKOVEJ OSTROSTI

 • Pri kúpe okuliarov v našej optike, vyšetrenie zadarmo.
 • Pri zábruse okul. šošoviek do noseného rámu – 24,-Eur
 • Pri zábruse okul. šošoviek do u nás zakúpeného rámu nie staršieho ako 1/2 roka - 12 Eur
 • Meranie len vnútroočného tlaku – 5,-Eur
 • Zákazníkov, ktorí si nedajú u nás zhotoviť okuliare NEMERIAME.

 Vyšetrenie zraku zahŕňa:

 • Objektívne meranie prístrojmi VX-120 (screening rohovky, šošovky) a autorefraktokeratometrom Shin-Nippon
 • Zmeranie naturálneho vizusu binokulárne a každé oko zvlášť.
 • Statické meranie subjektívne pomocou skušobnej sady, alebo automatickým foropterom.
 • Využitie rôznych testov (aj polarizačných) na určenie správneho binokulárneho videnia
 • Dokorigovanie binokulárneho videnia v dynamickej polohe.
 • Meranie vnútroočného tlaku bezkontaktným tónometrom

 Na meranie zrakovej ostrosti je potrebné

Aspoň dva dni pred meraním nenosiť kontaktné šošovky a prísť bez nich.

-  Pokiaľ nosíte okuliare, priniesť ich so sebou, prípadne posledný  výpis s dioptriami.

-  Pokiaľ nosíte sklá multifokálne priniesť od nich kartičku, alebo posledný zápis z optiky, príp. od očného lekára

Pri prinesení nových rámov z inej optiky naše služby neposkytujeme. (meranie, zábrus)!

Poprosíme zatelefonovať, ak sa nemôžete dostaviť v termíne.